O društvu‎ > ‎

Članstvo

V kolikor želite pridružiti našemu društvu Vas vabimo, da si preberete Pravila društva ter izpolnite pristopno izjavo. Pristopno izjavo lahko pošljete po pošti na naslov Čebelarsko društvo "Peter Dajnko" Gornja Radgona,
Ivanjševci ob Ščavnici 17, 9245 Spodnji Ivanjci, lahko
pa se oglasite osebno v naši pisarni na Partizanski cesti 5 v Gornji Radgoni z vnaprejšnjo najavo na tel. številko 040/299-353.  Čebelarsko društvo ima dve vrsti članstva in sicer redni člani društva, ki so obenem člani Čebelarske zveze Slovenije in Čebelarske zveze društev Pomurja ter simpatizerje društva, ki plačujejo le minimalni društveni prispevek. Podrobnejše informacije o članarini in plačilu članarine se obrnite na tel. številko 040/299-353.

Status članarine Opis članarine ČZS ČZDP ČD Skupaj
1. Enotna članarina 36,00€ 7,00€ 12,00€ 55,00€
2. Znižana članarina za st. od 80 let in invalide I.st 20,00€
12,00€ 32,00€
3. Za družinske člane, ki živijo v skupnem gospod. 10,00€ 7,00€ 12,00€ 29,00€
4. Za dijake in študente
 15,00€ 7,00€ 12,00€ 34,00€
5. članski prispevek za člane društva

12,00€ 12,00€


Na dnu se nahaja tudi vloga za vpis čebelnjaka v register čebelnjakov. V register čebelnjakov smo čebelarji dolžni vpisati vse čebelnjake na območju Republike Slovenije. Namen registra je zlasti podpora zaščiti kranjske čebele, zdravstveno varstvo čebel, nadzor nad subvencijami v čebelarstvu ter podpora pašnemu redu. Vlogo za vpis čebelnjaka v centralni register čebelnjakov je potrebno izpolniti in podpisano nasloviti na:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Sektor za identifikacijo in registracijo živali
Dunajska 22
1000 Ljubljana

Podatke v register čebelnjakov je potrebno sporočati vsakih 6 mesecev.

Pravila društva


Pristopna izjava:


Vloga za vpis čebelnjaka v register čebelnjakov: