O društvu‎ > ‎Novice‎ > ‎

Izdelava poslovnega načrta

objavljeno: 26. jun. 2012, 14:27 avtor: Tadej Kokol
Čebelarska zveza Slovenije pripravlja brezplačen praktičen seminar s pomočjo katerega boste lahko izdelali poslovni načrt za vašo dejavnost. Seminar je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (SKSRP), ukrep Usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu. Slušatelji, ki so upravičeni do brezplačnega usposabljanja so:

? fizična oseba (nosilec, namestnik in član kmetijskega gospodarstva ali lastnik zasebnega gozda)

? zaposleni pri pravni osebi (vpisano v RKG), ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo

? zaposleni pri pravni osebi, ki se ukvarja z gozdarsko in živilskopredelovalno dejavnostjo

Modularno izobraževanje pokriva vse segmente poslovnega načrta in še veliko več. Pridobljeno znanje se sistematično nadgrajuje in tako je poslovni načrt napisan hitreje, sistematično in bolj učinkovito. 12 urni seminar bo obsegal pet modulov:

? Poslovni načrt, trdni temelji podjetja in osnove poslovnega načrtovanja

? Načrt trženja, prodaje in strategija vstopa na trg

? Načrt razvoja, podjetniški tim, terminski plan in tveganja

? Priprava ustreznih finančnih projekcij

? Priprava povzetka, predstavitve in učinkovite prezentacije


Udeleženci seminarja za izdelavo poslovnega načrta pridobijo vsa ključna znanja, kako pripraviti vsebinski in finančni del poslovnega načrta ter kako pripraviti ustrezno prezentacijo. Znanja pridobljena na seminarju udeležencem koristijo pri spremljanju lastnega poslovanja in pomoč pri kandidaturi na različne razpise. Po uspešno opravljenem usposabljanju (pogoj je vsaj 80 odstotna udeležba!) bodo udeleženci prejeli potrdila o opravljenem programu usposabljanja.


Izvajalec usposabljanja: mag. Igor Vajda univ.dipl.ekon. (Espero d.o.o.)


Seminarji bodo potekali v prostorih Čebelarske zveze Slovenije, Brdo 8, 1225 LukovicaTERMINI SO V PRILOGI

Prijavnica:

Razpored: